Chia sẻ Tài liệu sửa chữa TV-LCD tiếng Việt

letan80

Học sinh phổ thông
#6
BÁC NÀO CÓ SƠ ĐỒ VÀ FAI NẠP CHO BO ĐA NĂNG CHẠY CHÍP NOVATEK NT68625MFG-128 CHO E XIN VỚI HIỆN E CÓ 2 BO NHƯNG KO CÓ MẠCH NẠP VÀ FAI NẠP LÊN VẪN ĐỂ ĐÓ KO LÀM J ĐƯỢC MONG BÁC NÀO CÓ CHIA SẺ CHO E XIN CẢM ƠN.
 

Quảng cáo Google