Tài liệu thiết kế khuôn mẫu

j3oy55

Học sinh phổ thông
#1
Giáo trình thiết kế khuôn mẫu:
Tài liệu thuộc trường ĐHSPKT dùng trong môn học thiết kế khuôn mẫu cung cấp những kiến thức khuôn mẫu đặc biệt về khuôn ép phun.


Nội dung giáo trình:
Chương I: Giới thiệu công nghệ ép phun
Chương II: Thiết kế hình học cho sản phẩm nhựa
Chương III: Thiết kế khuôn ép phun
Chương IV: Khuôn ép phun cho sản phẩm có ren
Chương V: Máy ép phun và các thông số gia công
Chương VI: Xử lý các khuyết tật trên sản phẩm
Chướng VII: Ứng dụng phần mềm Pro/Engineer để thiết kế sản phẩm và khuôn mẫu
Tải tài liệu thiết kế khuôn:
Tài liệu thiết kế khuôn mẫu | Giáo trình khuôn mẫu
Nguồn:
Tài liệu cơ khí
Xem thêm:
Đồ án thiết kế khuôn vỏ quạt thiết kế bằng Catia
 

Quảng cáo Google