Tạo mã chữ cho LED ma trận

#1
LêQuốcQuân upload một tài nguyên mớii:

Tạo mã chữ cho LED ma trận (version 2014-04-20) - Nó giúp một nửa công việc khi muốn hiện thị cái gì trên ma trân led! Phần mền giúp ta tạo chữ mã LED

Đây là hai chương trình tạo mã chữ cho Led ma trận. Rất tiện dùng và hữu ích nữa chứ! Nó giúp một nửa công việc khi muốn hiện thị cái gì trên ma trân led! Phần mền giúp ta tạo chữ mã LED ma trận một cách dễ dàng và đẹp. Phần mền tạo mã chữ mức 1 và mức 0. Phần mền có cả tạo được 16 hàng và 16 cột, 8 hàng và 8 cột, 8 hàng và 16 cột
Xem đính kèm 27863
Đọc thêm...
 

Quảng cáo Google