Thảo luận Tất cả hỏi đáp newbie về AVR và liên quan - tập trung tại đây!

htrong.ng94

Học sinh phổ thông
Mạch của bạn không có vấn đề gì. Khi nạp xong bạn có để mạch nạp hay không?
Có bạn, nhưng mình cũng thử gắn nguồn 5V riêng, nạp xong tháo nguồn mạch nạp (các chân của mạch nạp vẫn còn nối với mạch, đèn vẫn sáng) ra thì cũng bị như vậy à.
 

mta_cdt

Super Moderator
Thành viên BQT
Bạn rút hẳn mạch nạp ra xong bật nguồn riêng chạy xem.
Có bạn, nhưng mình cũng thử gắn nguồn 5V riêng, nạp xong tháo nguồn mạch nạp (các chân của mạch nạp vẫn còn nối với mạch, đèn vẫn sáng) ra thì cũng bị như vậy à.
 

SÓI ĐƠN ĐỘC

Học sinh phổ thông
cho mình có ai trong nhóm cộng đồng cơ điện tử , hồi giờ có ai đã lập trình avr với module ENC28j60 chưa ạ , e đang làm đồ án tốt nghiệp ak . cụ thể đề tài của e là giám sát thông số nhà lưới qua mạng ak ( qua WEBSERVER ) , e cảm ơn ạ !
 

NgoHungCuong

http://ngohungcuong.com
Có bạn, nhưng mình cũng thử gắn nguồn 5V riêng, nạp xong tháo nguồn mạch nạp (các chân của mạch nạp vẫn còn nối với mạch, đèn vẫn sáng) ra thì cũng bị như vậy à.
tháo nguồn mạch nạp và vẫn để các chân nạp nối với chip thì chân reset nó ở mức 0. Chip sẽ ko chạy.
 

Lan Mộc

Học sinh phổ thông
cho em hỏi hiện em muốn lấy dữ liệu từ cảm biến áp suất bmp 180, giao thức i2c làm sao để lấy dữ liệu qua giao thức này, em dùng codevision. dùng chip atmega 8.
 

Tuanlun

Học sinh phổ thông
em co viết đoạn code do tốc độ động cơ cho arduino mà vẫn chưa được,mong các bác trên này chỉ dùm em lỗi với ạ,em sử dụng ngắt 2 của con mega2560,em xin cảm ơn ạ

#include<LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12,11,5,4,3,2);
int newposition;
int oldposition;
unsigned long newtime;
unsigned long oldtime;
unsigned int soxung;
float vantoc;
void demxung()
{
soxung=soxung+1;
}

void setup()
{
vantoc=0;
newposition=0;
oldposition=0;
oldtime=0;
lcd.begin(16,2);
attachInterrupt(2 ,demxung ,RISING);
pinMode(21, INPUT_PULLUP);
}
void loop()
{
newtime=millis;
newposition=soxung;
if(newtime-oldtime>=100)
{
detachInterrupt(2);
vantoc=(newposition-oldposition)*60/200/0.1;
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print(vantoc);
}
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(soxung);
attachInterrupt(2 ,demxung ,RISING);
newtime=oldtime;
newposition=oldposition;
newtime=millis;

}
 

Dũng TS

Học sinh trung cấp
Em thay 1 so giao trinh khai báo biến trong phần void main() mà sao em khai báo lúc biên dịch hex toàn báo lỗi dòng đó thế ạ .. toàn phải khai báo toàn cục ngoài void main .. e gà mờ mong mọi ng giúp đỡ . e cảm ơn nhiều
 

Quảng cáo Google