Thiết kế giao diên HMI cho máy công nghiệp

beosky9xxxxx

Học sinh phổ thông
#1
hi all
anh nào có kinh nghiệm về thiết kế giao diện
VD có chuẩn gì chỉ bảo em với ạ
 

Quảng cáo Google