Cần giúp thiết kế mạch vừa sử dụng 5v vừa sử dụng 12v có 89c51?

sunbin

Sinh viên đại học
#1
chào AE cho mình hỏi làm sao thiết kế mạch vừa sử dụng được 5v vừa sử dụng được 12v mạch có chip 89c51
 

Quảng cáo Google