Chia sẻ Thuốc phần mềm EAGLE 7.6.0

#1
Mình chia sẻ thuốc của phần mềm EAGLE 7.6.0 chỉ dành cho Windows 32bit.

Link download: Patch EAGLE 7.6 Win32

Thuốc này chỉ chạy với bản cài đặt 32bit, các bạn tải bản cài đặt ở trang chủ của EAGLE: Eagle | Home

Bản EAGLE 7.6.0 đã làm cho cho các bước thuốc nhiều hơn chút, phải thuốc nhiều file hơn. Các bạn cứ thuốc như bình thường là được.
 

Quảng cáo Google