Tổng quan về FMS_CIM

BuiBachTuanAnh

Quản trị viên
Thành viên BQT
#1
FMS là gì?
FMS viết tắt từ Flexible manufacturing Systems. (hệ thống sản xuất linh hoạt.) FMS bao gồm có một số máy CNC, bố trí theo một trình tự công nghệ và liên kết với nhau bằng các thiết bị vận chuyển.Ngoài các máy tính và các phần mềm tương ứng để điều khiển các thiết bị giống như MC ,trong FMS còn có máy tính trung tâm để điều phối toàn bộ hoạt động của hệ thống.Các FMS thường được thiết kế cho một nhóm sản phẩm đã định trước nên năng xuất,chất lượng của chúng cao hơn nhưng tính linh hoạt không bằng MC
slide.jpg
fms2.png

----------------------------------​
Tìm hiểu thêm các bạn vui lòng tải file đính kèm, tài liệu được dịch bởi nhóm phát triển CNC của Cộng đồng Cơ điện tử Việt Nam
 

Đính kèm

Quảng cáo Google