Triết áp là gì

nhancmt

Học sinh phổ thông
#12
Mình là người ngoài ngành, nhưng làm công tác phiên dịch, tìm từ liên quan thì thấy chiết áp tiếng Anh là potentiometer, nó có đồng nghĩa với VR như mọi người nói ở trên không?
Câu hỏi cũng lâu rồi. Nhưng cũng muốn giải thích thêm tý, biết đâu còn có ích cho ai đó.

Potentiometer (chiết áp) là điện trở có 3 chân ra, chân thứ 3 là một con trượt điều chỉnh được.
VR (biến trở) cũng là potentiometer nhưng chỉ dùng 2 chân, có 1 chân điều chỉnh được.
Mục đích sử dụng của 2 loại linh kiện này khác nhau.
Bạn vào xem khái niệm trình bày dễ hiểu, có minh họa của ĐH St Andrews:
Mã:
www.st-andrews.ac.uk/~www_pa/Scots_Guide/info/comp/passive/resistor/pots/var_res/var_res.htm
www.st-andrews.ac.uk/~jcgl/Scots_Guide/info/comp/passive/resistor/pots/pots.htm
PS. Bây giờ trên Web thấy "triết áp" (viết sai) đông hơn là "chiết áp". Ngại quá.
 

Quảng cáo Google