(TRỢ GIÚP) XIN THÔNG TIN VỀ MÔ TƠ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

CONGTYSEMEC

Học sinh phổ thông
#1
Công ty em mới đưa về 2 mô tơ điện công nghiệp như hình nhưng lại thiếu mất thông tin.
Anh chị trên diễn đàn có thông tin gì hỗ trợ cho em với ạ vì em không chuyên về mảng kỹ thuật động cơ điện.
WEm cảm ơn toàn bộ diễn đàn nhé.
z724919461811_b7e00a5a85c8fc4cd3f886ae3c207d6d.jpg z724919461811_b7e00a5a85c8fc4cd3f886ae3c207d6d.jpg z724919682893_319d1ae3abd0e45135e6d62fa33f9f20.jpg z724919695490_9421a97a13c28653880c431da5b2c67e.jpg z724919708588_fd0609a62198f67568c1ae989782354f.jpg z724919715669_02b31edc8a9f51f7934a32697692dcd6.jpg z724919720188_5221709d822f021755fc6f0395a52f8f.jpg z724919725932_f9544f13231825be339a801a75feee53.jpg z724919731657_3c2f450afed04cb504fa1431fa0a4727.jpg z724919732759_0c8271ecc1c108a20d4d71b45159b4e5.jpg z724919738243_46312032dccbe0c7ace20719806393c9.jpg z724919745238_0d5bd9982bd95918c8ab421044411be4.jpg z724919758247_26ac2633c530f3943fd0ff36f58edd4d.jpg z724919758632_12f45217add57105b52c94a564554912.jpg z724919764543_a982b0edea160ef08e69ea29d1608963.jpg z724919767563_7f8e6962427009e2986c936813d6c8fa.jpg
 
Sửa lần cuối:

Quảng cáo Google