Từ điển Điện - Điện tử

#1
LêQuốcQuân upload một tài nguyên mớii:

Từ điển Điện - Điện tử (version 2014-04-20) - Với phần mền này nó hỗ trợ cho ta rất nhiều trong công việc tra cứu và đọc tài liệu nước ngoài.

Đây là phần mền miễn phí cho dân điện điện tử, Nó là công cụ cho mọi người tra từ điển chuyên ngàng điện điện tử nhanh nhất. Phần mền hiện tại hỗ trợ cũng tương đối từ điển của kỹ thuật
Với phần mền này nó hỗ trợ cho ta rất nhiều trong công việc tra cứu và đọc tài liệu nước ngoài.
Đọc thêm...
 

Quảng cáo Google