Tự động chuyển qua lại 2 nguồn điện bằng khởi động từ

account19872

Học sinh trung cấp
#1
Mạch mình đã thiết kế lắp đặt thực tế tủ điện. mục đích chuyển đổi qua lại giữa 2 nguồn điện, ứng dụng trong công nghiệp hoặc công ty, hộ gia đình sản xuất.
Bình thường đồng hồ A cấp điện cho phụ tải 1(qua CTTA), đồng hồ B cấp điện cho phụ tải 2(qua CTTB),khi đồng hồ A mất điện thì đồng hồ B cấp cho phụ tải 1 ( qua CTT B') và ngược lại.
phân tích mạch:
1.giả sử đồng hồ B bị cúp điện TG2, B mất điện tiếp điểm thường đóng của TG2 và B (ở nhánh 3) đóng lại cấp điện cho A', phụ tải 2 được cấp điện bởi đồng hồ A
2.mạch động lực A' đóng lại cấp điện cho B
3.khi đồng hộ B có điện lại cấp điện cho (nhánh 4) rơle thời gian có điện (cài khoảng 5s).
khi tiếp điểm thường mở đóng chậm đóng lại, TG2 có điện tiếp điểm TG2 mở ra A' mất điện, tiếp điểm A' (nhánh 3) đóng lại, B có điện, phụ tải 2 được cấp điện bởi đồng hồ B.
4.Nếu đồng hồ A bị cúp điện thì tương tự
TỐT NHẤT XÀI CTT LIÊN ĐỘNG GIỮA A VA A', B VÀ B'.
 

Đính kèm

Sửa lần cuối:

PLCHMI

Học sinh phổ thông
#3
Mạch mình đã thiết kế lắp đặt thực tế tủ điện. mục đích chuyển đổi qua lại giữa 2 nguồn điện, ứng dụng trong công nghiệp hoặc công ty, hộ gia đình sản xuất.
Bình thường đồng hồ A cấp điện cho phụ tải 1(qua CTTA), đồng hồ B cấp điện cho phụ tải 2(qua CTTB),khi đồng hồ A mất điện thì đồng hồ B cấp cho phụ tải 1 ( qua CTT B') và ngược lại.
phân tích mạch:
1.giả sử đồng hồ B bị cúp điện TG2, B mất điện tiếp điểm thường đóng của TG2 và B (ở nhánh 3) đóng lại cấp điện cho A', phụ tải 2 được cấp điện bởi đồng hồ A
2.mạch động lực A' đóng lại cấp điện cho B
3.khi đồng hộ B có điện lại cấp điện cho (nhánh 4) rơle thời gian có điện (cài khoảng 5s).
khi tiếp điểm thường mở đóng chậm đóng lại, TG2 có điện tiếp điểm TG2 mở ra A' mất điện, tiếp điểm A' (nhánh 3) đóng lại, B có điện, phụ tải 2 được cấp điện bởi đồng hồ B.
4.Nếu đồng hồ A bị cúp điện thì tương tự
TỐT NHẤT XÀI CTT LIÊN ĐỘNG GIỮA A VA A', B VÀ B'.
ĐỒNG HỒ LÀ CÁI GÌ VẬY
 

Quảng cáo Google