Chia sẻ Tuyển tập mã nguồn của Sunplus, MTK

#34
nhưng không hiểu sao em chạy không được . không biết nó có thiếu gì không nữa mặc dù em chạy bên 8202 ok nhưng bên 8203 nó lại không chạy . chỉ chớp cái rồi mất. hichichic............
có thể bị thiếu đó bạn - có thể do bị vurut ăn củng có
 
#36
không biết anh để nó ở ổ nào đặt tên thư mục là gì . vừa lấy mã của hùng cường về nhưng không chạy được . tức quá
giống như 82xx thôi vào mục D - còn tên thư mục muốn tên gì bạn dặt tên đó
 
Sửa lần cuối:

Nguyen Truc

Học sinh phổ thông
#40
Có bạn nào biết chỉ giúp: (trong file 1.batt)
if not exist DVD_A_KEY\devk2.bin goto load
patchit -t 256 rom.bin DVD_A_KEY\devk2.bin
file devk2.bin là file gì, lấy từ đâu hay mình tự tạo ra

Mọi người cho hỏi: phần mềm này muốn đọc được đĩa của Long Hải, Sơn Ca thì những gì, xin chỉ gúp
 

Quảng cáo Google