Chia sẻ Ưu thế và lợi ích của phần mềm NX cho sản xuất

Top Solution

Học sinh phổ thông
#1
Siemens đã dành rất nhiều năm nghiên cứu trong lĩnh vực sản xuất và CAM để giúp cho người dùng tạo ra những sản phẩm tuyệt với nhất trong thời gian nhanh nhất. Để hỗ trợ bạn từ giai đoạn lập kế hoạch sản xuất cho tới lúc thành phẩm, Siemens cung cấp cho bạn một loạt các giải pháp sản xuất, từ phần mềm CAM (sản xuất có sự hỗ trợ của máy tính) và phần mềm thiết kế sản phẩm cho tới các bộ điều khiển máy công cụ.
Các mô đun của NX dành cho lập trình CAM gồm có:
 • Phay 2,5 trục (NX CAM 2.5-Axis Milling)
 • Phay 3 trục (NX CAM 3-Axis Milling)
 • Gia công tốc độ cao (High-Speed Machining)
 • Phay 5 trục (NX CAM 5-Axis Milling)
 • Cắt dây (NX CAM Wire EDM)
 • Tiện (NX CAM Turning)
 • Lập trình thiết bị máy (Machinery Part Programming)
 • Máy công cụ đa chức năng (Multi-Function Machine Tools)
 • Phay Turbomachinery (NX Turbomachinery Milling)
Ưu thế của NX cho sản xuất
Ứng dụng và thiết bị phần mềm được tích hợp

Siemens PLM Software cung cấp bộ phần mềm NX với đầy đủ các ứng dụng lập trình CAD, CAM, CAE và CMM trong một hệ thống, để hỗ trợ tất cả các nhu cầu kỹ thuật sản xuất của bạn. Ngoài ra, các bộ điều khiển máy công cụ của Siemens Sinumerik có thể giúp bạn đáp ứng các yêu cầu về tự động hóa sản xuất từ sản xuất quy mô nhỏ đến sản xuất hàng loạt.

Quản lý dữ liệu và quy trình
Teamcenter cung cấp sự quản lý dữ liệu và quy trình cho phép các nhóm kỹ thuật sản xuất và sản phẩm làm việc cùng nhau thông qua việc sử dụng một nguồn thông tin duy nhất. Điều này giúp bạn loại bỏ nhu cầu phải có nhiều cơ sở dữ liệu, tái sử dụng các phương pháp đã được kiểm chứng, quản lý công cụ, và kết nối gói công việc trực tiếp đến điểm thực hiện.
Kết nối kế hoạch với sản xuất
Bạn có thể truy cập vào dữ liệu lập kế hoạch sản xuất trực tiếp từ shop floor (thư viện của phần mềm) thông qua kết nối PLM (Product Lifecycle Management) tới các hệ thống sản xuất. Sau đó kết nối Teamcenter với hệ thống shop floor của bạn để kiểm soát số trực tiếp – truyền dữ liệu (DNC) và quản lý công cụ, bạn có thể gửi dữ liệu gia công và danh sách dao cụ trực tiếp đến các máy CNC.


Lợi ích của viêc sử dụng NX cho sản xuất
 • Giảm thời gian lập trình và gia công NC
 • Cải thiện chất lượng bề mặt hoàn thiện, và độ chính xác
 • Giảm thời gian sản xuất và lỗi
 • Tăng tỷ lệ thành công của việc triển khai máy mới
 • Tối đa hoá việc sử dụng các nguồn lực sản xuất
Nguồn: https://topsolutions.com.vn/2018/03/01/uu-va-loi-ich-cua-nx-cho-san-xuat/
 

Quảng cáo Google