VBB 3.8.7 patch level 5 nulled by DGT

sanvu88

Cháu ngoan Bác Hồ
Thành viên BQT
#1
Các file thay đổi:
Mã:
includes/functions.php
includes/functions_misc.php
includes/class_floodcheck.php
includes/class_dm_threadpost.php
includes/class_core.php
includes/init.php
includes/version_vbulletin.php
modcp/global.php

 

Quảng cáo Google