Thảo luận Vẽ mạch in Eagle 7.3

Cafe_Sữa

Học sinh trung cấp
#1
Mọi người có ai biết vẽ mạch in eagle thì vào đây hướng dẫn những người chưa rành 1 chút với! các thủ thuật hay kinh nghiệm vẽ mạch in trong eagle chẳng hạn. Mình đang vướng chỗ vẽ mạch in 2 lớp sử dụng eagle 7.3. Mong mọi người giúp đỡ!
 

Quảng cáo Google