Thảo luận Viết code cho VĐK trên Ubuntu

duong_act

Học sinh trung cấp
#12
Texteditor mạnh, intellisense thông minh, nhiều option. Compiler, Debugger, Programer, Terminal ... tích hợp. Quản lý project tốt liên kết sâu với texteditor và intellisense. Có thể link đến doc nếu cần. Blabla. Có thể hỗ trợ team . .... Tất cả để giảm thời gian thiết kế.
 

Quảng cáo Google