Cần giúp Viết code điều khiển led theo thời gian thực ??

tuan94_bg

Học sinh phổ thông
#1
Mình có dự án nhỏ như thế này: điều khiển độ sáng led theo thời gian thực như sau
Chia làm 12 tiếng từ 7h-19h
  • từ 7h-8h led sáng a%
  • từ 8h-9h led sáng b%
  • ...
  • từ 17h-18h led sáng c%
  • từ 18h-19h led sáng d%
Sử dụng màn LCD và nút bấm để điều khiển gồm cài đặt giờ, cài đặt độ sáng cho từng khoảng thời gian và hiển thị độ sáng theo từng khoảng thời gian đó ra màn hình. VDK sẽ sử dụng Pic hoặc Arduino, có bạn nào nhận viết code như trên thì liên hệ với mình qua email tuan94_bg@outlook.com .
 

Quảng cáo Google