xin được giúp đỡ tivi 21p99 VQ

#1
máy bị gì không biết mà bất ông tấc có đèn đỏ có xứng 6v nung tìm nhưng chớp tắt liên tục ,, có rồi mất lại có lại mất...xin được giúp////
 

Quảng cáo Google