xin file Rom pana 21ps70v sài 2ic dán nhớ dán

#1
xin chào các bác tình hình là em nhận cái pana 21ps70v loại 2 íc dán nhớ dán không biết số ...khi bật công tắc nguồn phải baam thêm phim CH mới hát sau đó phải chỉh lại sáng, màu sắc contrass .. nhưng trước đó là ok khi tắt máy mở lại contrass màu ...= 0 xim duoc giusp dở chân thành cảm on
 

Quảng cáo Google