xin tài liệu

truongphamta

Học sinh phổ thông
#1
mọi người có ebook: FPGA Prototyping by VHDL Examples của Pong Chu cho e xin với ạ. Và tài liệu về VHDL cho e xin nốt ạ. e cả ơn mọi ngườinhiều.
mail e: truongpham.hsht@gmail.com
 

Quảng cáo Google