Xin trợ giúp lỗi khi cài NX 9.0

nguyenvanly

Học sinh phổ thông
#3
các bạn nên tham khảo video này và hướng dẫn trong crack nhé,
link video:
Hướng dẫn crack di theo phan mềm
"
1. Install Siemens PLMLicenseServer. When asked for license file browse to ..\PLMLicenseServer\splm6.lic

2. Install NX 9.0.0.19 Win64

3. Copy all folders from folder "NX 9.0" to <NX 9.0 progdir> (by default C:\Program Files\Siemens\NX 9.0\) and overwrite original ones

4. Go to Siemens PLMLicenseServer program folder (by default C:\Program Files\Siemens\PLMLicenseServer\) and run "lmtools.exe"

5. Select "Start/Stop/ReRead" > Stop server

6. Copy ..\PLMLicenseServer\ugslmd.exe from crack to PLMLicenseServer program folder and overwrite original files

7. Select "Start/Stop/ReRead" > Start server

8. Wait some time until server starts

9. Enjoy!"
mình tham khảo cả 2 và cài dc trên win 8.1 :)
 

Trí Thành

Học sinh phổ thông
#5
Em chào mọi người, em cài NX trên win 10, song bước license rồi đến bước cài nx nó cứ báo lỗi này, xin ac chỉ giúp với.
Untitled.jpg
 

Quảng cáo Google